Tisdag

Power Pole
-
Ej drop in, endast bokning
Instruktör David

Exotic fortsättning
-
Passar från Nivå 2
Med Ida

Exotic fortsättning
-
Drop in 250 kr
Instruktör Ida

Combinations beginner
-
Ej drop in, endast bokning
Med Eveline

Exotic advanced
-
Fortsättingsklass (grundkunskaper krävs)
Instruktör Ida

Handstående workshop
-
Inga förkunskaper krävs.
handståenden med Therese för nybörjare

PoleMaster/ PoleGuru
-
Nivå 5 och 6
med Ida R

PoleMaster
-
nivå 5
med Ida

Workshop Floorwork
-
Ej drop in, endast bokning
Med Annie

PoleMaster/ PoleGuru
-
Nivå 5 och 6 Drop in 250 kr
Instruktör Ida

Floorwork
-
Ej drop in, endast bokning
Med Annie

PoleGuru
-
Nivå 6
Instruktör Ida

PoleMaster/PoleGuru
-
Nivå 5 och 6
Instruktör Ida

Handstående workshop
-
Inga förkunskaper krävs.
Med Therese

Chair Dance
-
DROP IN 250kr
Med Annie

Chair Dance
-
Med Annie. DROP IN 250kr

Exotic chair
-
Ej drop in, endast bokning
Med Ida och Annie

Twerking
-
Drop in 250 kr
Instruktör Nikki

Exotic Chair
-
Ej drop in, endast bokning
Med Annie

ChairDance
-
Instruktör Annie

Chair Dance
-
Inga förkunskaper krävs
Instruktör Annie