Spinny Advanced

Prova på

Spinny

Exotic Beginner

Twerking

Twerking

PoleRookie/PoleStar

Acro pole

Exotic fortsättning

Acro pole

PoleMaster/ PoleGuru