Anmälningsvillkor

Du måste vara över 18 år för att fylla i anmälan, är du under 18 år så fyller målsman i anmälan med sina uppgifter. Var noga med att meddela korrekt för och efternamn på den som faktiskt ska gå kursen också om du anmäler en minderårig.

Betalningsvillkor

Kursavgiften/avgiften betalas i sin helhet i samband med kursstarten på plats din första lektion. Betalning sker med kort.

Rabatter

För att erhålla din studentrabatt så måste du uppvisa giltig studentlegitimation vid första kurstillfället. Saknar du studentlegitimation eller har glömt det hemma så kan vi tyvärr inte ge dig rabatten. Du får 10% rabatt om du köper 2 kurser , 15% rabatt om du köper 3 kurser  och 20% om du köper 4 kurser. Mängdrabatten på kurserna går ej att kombinera med studentrabatten.

Behöver du delbetala din kurs? Möjlighet finns att dela upp betalningen på två gånger, lektion ett och lektion fem. Dock tillkommer extra kostnader på 50kr per delbetalning för detta alternativ. Kontakta oss om du behöver delbetala in kurs.

Ångerrätt för fasta kurser

Du har rätt att ångra ditt köp om du gör det senast en vecka innan kursen börjar. Meddela oss via telefon eller mail att du har ångrat dig, så blir du inte betalningsskyldig. Avanmäler du dig senare än en vecka innan innan din kurs börjar så är du betalningsskyldig för hela kursen såvida du inte har läkarintyg.

Avbrott efter påbörjad kurs

Vid förhinder eller avbrott mitt under pågående termin måste du eller målsman meddela oss genast och påvisa läkarintyg som styrker avbrottet samt ert förhinder av fortsatt deltagande. Vi återbetalar i de fallen som läkarintyg finns, hälften av värdet av de lektioner du missat. OBS, intyg samt återbetalning sker endast från den vecka som sjukanmälan kommit in.

Du får ej ersättning för tidigare missade veckor om du inte har sjukanmält dig under just den perioden som du begär ersättning för och styrkt detta med intyg. Hör du av dig de sista lektionerna under en termin och säger att du har missat många klasser så kan vi inte ersätta den perioden som ej blivit anmäld i tid. Det är ditt eget ansvar att se till att ta igen missade pass under den period som kursen pågår. Det är ej en giltig anledning att hoppa av kursen för att du tror att du har sackat efter för att du har missat några gånger på kursen och du får ej spara lektioner till nästa kursperiod på grund av detta. Det finns många pass att ta igen på. Lärarna på plats hjälper dig med det som du har missat i mån av tid.

STHLMPOLE förbehåller sig rätten att ta in vikarie vid sjukdom eller att innan kursstart byta instruktör. All träning sker på egen risk. Använd sunt förnuft och följ kursplanen och instruktörens råd för säker träning.

Dela STHLMPOLE